moulinex

نمایش 4 نتیحه

مرتب سازی پیش فرض

پاکت میکروفیلتری جاروبرقی مولینکس A802 ارسال رایگان

پاکت میکروفیلتری مولینکسA802 پاکت های میکرو فیلتری مولینکسA802 یکی از پاکت های بسیار بهداشتی و ضد میکروب است. مناسب برای فضاهای در بسته و محیط های بهداشتی میباشد. داخل بسته چهار عدد و در بعضی مدل ها پنج عدد پاکت یک بار مصرف قرار دارد پاکت های بهداشتی میکرفیلتری نسبت به پاکت های کاغذی معمولی 50 […]

۲۰,۰۰۰ تومان

پاکت میکروفیلتری جاروبرقی مولینکس اتمسفر ارسال رایگان

پاکت میکروفیلتری مولینکس اتمسفر پاکت های میکرو فیلتری  یکی از پاکت های بسیار بهداشتی و ضد میکروب است. مناسب برای فضاهای در بسته و محیط های بهداشتی میباشد. داخل بسته چهار عدد و در بعضی مدل ها پنج عدد پاکت یک بار مصرف قرار دارد پاکت های بهداشتی میکرفیلتری نسبت به پاکت های کاغذی معمولی […]

۲۰,۰۰۰ تومان

پاکت میکروفیلتری جاروبرقی مولینکس التون – ارسال رایگان

پاکت میکروفیلتری مولینکس التون پاکت های میکرو فیلتری  یکی از پاکت های بسیار بهداشتی و ضد میکروب است. مناسب برای فضاهای در بسته و محیط های بهداشتی میباشد. داخل بسته چهار عدد و در بعضی مدل ها پنج عدد پاکت یک بار مصرف قرار دارد پاکت های بهداشتی میکرفیلتری نسبت به پاکت های کاغذی معمولی […]

۲۰,۰۰۰ تومان

پاکت میکروفیلتری جاروبرقی مولینکسA82 ارسال رایگان

پاکت میکروفیلتری جاروبرقی مولینکس A82 پاکت های میکرو فیلتری مولینکس A82 یکی از پاکت های بسیار بهداشتی و ضد میکروب است. مناسب برای فضاهای در بسته و محیط های بهداشتی میباشد. داخل بسته چهار عدد و در بعضی مدل ها پنج عدد پاکت یک بار مصرف قرار دارد پاکت های بهداشتی میکرفیلتری نسبت به پاکت های کاغذی معمولی […]

۲۰,۰۰۰ تومان