فیلتر جاروبرقی بوش سری G

۹۶,۰۰۰ تومان ۸۱,۰۰۰ تومان

اگر می خواهید گردغبار های آلرژی زا در زمان جارو کشیدن درفضای اتاق پخش نشود حتما از این فیلتر اسفاده کنید.

فیلتر جاروبرقی بوش سری G

۹۶,۰۰۰ تومان ۸۱,۰۰۰ تومان