پاکت جاروبرقی بوش و زیمنس Vacuum Cleaner Dust Bag type GXXL

۹۴,۰۰۰ تومان

بوش و زیمنس (Bosch – Siemens)

**توجه ! این کیسه مشابه اصلی می باشد. **

تعداد پاکت جاور برقی در بسته ۴ عدد

میکرو فیلتر یک عدد.

پاکت جاروبرقی بوش GXXL
پاکت جاروبرقی بوش و زیمنس Vacuum Cleaner Dust Bag type GXXL

۹۴,۰۰۰ تومان

×