پاکت جاروبرقی میله miele Gn

(دیدگاه کاربر 12)

۹۲,۰۰۰ تومان۱۴۹,۹۰۰ تومان

S8 Ecoline

سازگاری با مدل های :

S2110 to s 2181 / S227i to S240i

S269i to S282i / S400i to 5499i

S600i to s 699i / S800i to 5899i

S5000 to s 5999 / S8000 to 58999

S578-758-2999-3999-4999-6999 – Classic C1 / Complete C2 C3

صاف
خاک انداز پاکت جاروبرقی میله miele Gn
پاکت جاروبرقی میله miele Gn
×