مولینکسA82پاکت میکروفیلتری جاروبرقی مولینکسA82 ارسال رایگان

تماس بگیرید

مولینکسA82
پاکت میکروفیلتری

داخل بسته پنج عدد پاکت یک بار مصرف قرار دارد پاکت های بهداشتی میکرفیلتری نسبت به پاکت های کاغذی معمولی 50 درصد عمر بیشتر و همچنین عملکرد فیلترینگ بهتری می باشد.

×